STRONA GŁÓWNA O FIRMIE PRODUKTY NAGRODY PRZEPISY KONTAKT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE





P.P.H.U. Maxpol
Marek Spaczyński
Wytwórnia Makaronów Matuli

Nasz adres: ul. Mickiewicza 34, 42-160 Krzepice | Tel/Fax: (034) 317 50 53 | E-mail: maxpol-makarony@wp.pl
PROFESJONALNE STRONY INTERNETOWE

Informacja


Nazwa beneficjenta: P. P. H. U. „MAXPOL” Export – Import
Wartość projektu: 1 529 618,16 PLN
Wartość dofinansowania: 723 441,00 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.
RPO 1.2.3. „Zakup nowych środków trwałych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Maxpol Export-Import Spaczyński Marek w celu rozwoju działalności innowacyjnej”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.silesia-region.pl.